Aktualności

Statystyka

Studium Muzyczne

Logowanie


Nie pamiętam hasła

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KONCERTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ TONIKA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 (obowiązuje od dnia 1.12.2021 r.)

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną. W myśl tych wytycznych, od 15 grudnia 2021 r. ogranicza się liczebność publiczności na koncertach do 30% miejsc na widowni. Pozostałe 70% miejsc przeznaczone jest dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, legitymujących się certyfikatem szczepienia w postaci kodu QR.

Na koncert zostaną wpuszczone tylko te osoby, które dopełniły obowiązku wypełnienia oświadczeń. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy w stanie dopilnować spoczywającego na organizatorze obowiązku przestrzegania limitu 30/70. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu osób niezaszczepionych zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia reglamentacji miejsc dla osób niezaszczepionych do jednego opiekuna oczywiście o takiej sytuacji powiadomimy telefonicznie dzień przed koncertem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązujących podczas organizowanych przez nas koncertach zasadach bezpieczeństwa. Na terenie obiektu uczestnicy wydarzeń artystycznych są zobowiązani do:

Osoby oczekujące na wejście oraz przebywające w pomieszczeniach, w szczególności w kolejce do wejść, do toalet, powinny zachować dystans społeczny wynoszący co najmniej 1,5 metra oraz unikać nadmiernego gromadzenia się (nie dotyczy rodzin, dzieci oraz asystentów osób z niepełnoprawnościami).

Osoby przybyłe na koncert proszone są o stosowanie się do informacji i poleceń obsługi i bezpośrednie kierowanie się na swoje miejsce na widowni.
Wyjście publiczności z koncertu odbywa się ściśle według wskazań obsługi. 
Każdy Uczestnik koncertu zobowiązuje się zrezygnować z uczestnictwa w koncercie w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby COVID-19.
Uczestnicy koncertu niestosujący się do instrukcji i poleceń Obsługi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie obiektu.
Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno–epidemiologiczne.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, rekomendacje uprawnionych jednostek i służb oraz obowiązujące zasady publikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

POLITYKA INFORMACYJNA

Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem: https://studiumtonika.pl w zakładce (Regulaminy).
Każdy Uczestnik wydarzeń akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://studiumtonika.pl w zakładce (Polityka prywatności).

Start Polityka cookies Polityka prywatności

Copyright © 2022 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry